aktualności
 

18.04. - 18.05.2024
Wystawa zakończy się w Noc Muzeów 18.05 ,
tego dnia zapraszamy w godzinach 11-15 i 19- 23

MAREK SOBCZYK
Zwierzęta Pera Melan [Psilos]

– Ludzie Pera Melany przemieniają się w zwierzęta i rośliny, a zwierzęta, rośliny i ludzie przemieniają się w obrazy.
– Pera Melana to liczba mnoga, to tak, jakby były dwie.
– Psilos to góra, widać ją nad oboma.  

 

1. Wszyscy jesteśmy koewoluującymi zwierzętami i roślinami. Czujnymi i zatroskanymi zwierzętami i melancholijnymi roślinami, czasami w depresji. To dzieje się jako ewolucja, powoli.

2. Wszyscy jesteśmy korewoluującymi zwierzętami i roślinami. Krzątającymi się, szamoczącymi w napięciu zwierzętami i wpierw straszonymi, potem zlęknionymi roślinami, to się dzieje jako rewolucja, nagle.

3. Z jakiegoś powodu i artystki i widzki i obrazy są tymi koewoluującymi i korewoluującymi zwierzętami i roślinami ujętymi w ramach Metamorfoz traktowanych jako Metafory. To działa w obie strony.

4. Jeszcze brakuje paru słów o malarstwie i jego na wskroś nowoczesnej formule osiąganej dzięki warstwom tempery jajowej, to w nim Metamorfozy przemieniają się w Metafory. Zarazem samo malarstwo i sama metafora też pozostają oddzielonymi od siebie warstwami.


 Zapraszamy na wirtualny spacer po galerii
Odwiedź nas na Facebook'u

instagram