Marek Sobczyk2. Angielski niemiecki
2024, 50 cm x 70 cm
Tempera jajowa na płótnie,


3. Piksele (bogini Athe)
70x50cm
Tempera jajowa na płótnie


4. W każdy piątek wyrzucam wędlinkę starczy mi bułka
2024, 80 cm x 100 cm
Tempera jajowa na płótnie


5. My Body My Choice [Zielone ciało]
2024, 90 cm x 100 cm
Tempera jajowa na płótnie


7. Ojcobójca, małpa , wąż, kogut
50x60cm
Tempera jajowa na płótnie


8. Oko [hommage à Franciszka Themerson], 2024
100 cm x 70 cm,
Tempera jajowa na płótnie


9. Programistka Statku Apollo-Ateizm [Margaret Hamilton]
2022-2024, 70 cm x 50 cm
Tempera jajowa na płótnie

10.Prozac,prozac, prozac
2020, 100 cm x 80 cm
Tempera jajowa na płótnie


11.  Symbole rolno-religijne [Śmierć przychodzi nagle]
2024, 90 cm x 100 cm
Tempera jajowa na płótnie


12. Theory on Luna  Sol [Tak czynią narody czy społeczeństwa szukając najlepszej odpowiedzi]
2024, 80 cm x 60 cm
Tempera jajowa na płótnie


13. Wro?blewski
2024, 100 cm x 80 cm,
Tempera jajowa na płótnie


14. AANNTTYYKK
2010 -2024, 50 cm x 60 cm
Tempera jajowa na płótnie


15. Çatalhöyök [Achajka z dostojnikiem kościoła] [Ring-Ołtarz]
2018-2023, 90 cm x 100 cm
Tempera jajowa na płótnie


16. Kobieta pije wodę [Agfa]
2024, 100 cm x 100 cm
Tempera jajowa na płótnie


17. Why You Shouldn't Pee In The Shower
2024, 100 cm x 80 cm
Tempera jajowa na płótnie


18. Łysek z pokładu Idy
2024, 70 cm x 60 cm
Tempera jajowa na płótnie


19. Żółta rzeka
2024, 60 cm x 80cm
Tempera jajowa na płótnie
18.04 - 18.05.2024

MAREK SOBCZYK
Zwierzęta Pera Melan [Psilos]

– Ludzie Pera Melany przemieniają się w zwierzęta i rośliny, a zwierzęta, rośliny i ludzie przemieniają się w obrazy.
– Pera Melana to liczba mnoga, to tak, jakby były dwie.
– Psilos to góra, widać ją nad oboma. 

1. Wszyscy jesteśmy koewoluującymi zwierzętami i roślinami. Czujnymi i zatroskanymi zwierzętami i melancholijnymi roślinami, czasami w depresji. To dzieje się jako ewolucja, powoli.

2. Wszyscy jesteśmy korewoluującymi zwierzętami i roślinami. Krzątającymi się, szamoczącymi w napięciu zwierzętami i wpierw straszonymi, potem zlęknionymi roślinami, to się dzieje jako rewolucja, nagle.

3. Z jakiegoś powodu i artystki i widzki i obrazy są tymi koewoluującymi i korewoluującymi zwierzętami i roślinami ujętymi w ramach Metamorfoz traktowanych jako Metafory. To działa w obie strony.

4. Jeszcze brakuje paru słów o malarstwie i jego na wskroś nowoczesnej formule osiąganej dzięki warstwom tempery jajowej, to w nim Metamorfozy przemieniają się w Metafory. Zarazem samo malarstwo i sama metafora też pozostają oddzielonymi od siebie warstwami.


OdwiedŸ nas na Facebook'u

Instagram