Maria Kiesner


1. Lighthouse  2021 
150x200 cm


2. Tel Aviv 2021
80x120 cm


3. Collage z Łosiówką  2018 
100x140 cm


4.Szmaragdowy modernizm 2021
60x40 cm


5. Dessau-zielony 2021 
60x90 cm


6. Zielony trawnik
140x100 cm


7. Pracownia 2008
80x120 cm


8. Nudne domy 2012
100x130 cm


9. Ściany 2021
100x70 cm


10. Kamienica 2021
100x70 cm


11. Szare niebo
140x100 cm


12. Dessau w niebie  2021 
110x80 cm


13. Dom/basen  2021
60x90 cm


14 Gra 2021
40x40 cm


15. Breuer (mały szkic) 2021
40x40 cm


16. Dom i drzewo 2021
80x100 cm


17. Jerozolima 2020
120x80 cm


18. Tel Aviv 2021
150x100 cm


19. Lachert zielony 2018
100x140 cm

LIGHTHOUSE 
26.02-27.03.2021

Maria Kiesner jest artystką wyraziście wpisującą się w pejzaż sztuki współczesnej. Reprezentuje pokolenie urodzonych w latach 70. XX w.  twórców odnoszących się do architektonicznego dziedzictwa modernizmu i socmodernizmu. W wielkoformatowych płótnach utrwala zapomniane relikty minionej epoki: budynki użyteczności publicznej, reprezentacyjne budowle, kameralne wille czy drobną architekturę miejsc rekreacji.
W malarskiej refleksji na temat pejzażu miejskiego poszukuje dla niego nowej formy. Innym obszarem eksploatacji są miejsca związane z ważnymi dla niej kierunkami,  twórcami czy grupami ( np. Bauhaus, Kobro, Dom Richtera).

Maluje posiłkując się starymi pocztówkami, fotografiami z gazet, albumów czy archiwów, z uważnością podchodzi do makiet i projektów architektonicznych. Tworzy malarskie portrety architektury.
Zauroczona modernistycznymi budowlami i ich modelami Maria Kiesner snuje rozważania na temat brył w s?wietle.

(Magdalena Durda-Dmitruk)Obrazy prezentowane na wystawie "Lighthouse" są fragmentami różnych cyklów. Można by je nazwać puzzlami, które wypadły z wielu układanek. Odpryski różnych serii tworzą zaskakującą współzależność. Powstaje nowy, intrygujący zestaw prac. Zapominamy o motywie domu i przestajemy myśleć o autorze projektu, czy szerzej o konkretnej estetyce stylu architektonicznego.

Mamy szansę dopatrzyć się meta-myśli, która towarzyszy mi często, gdy maluję. Zawsze staram się oddać konkretną atmosferę, porę dnia, czy sytuację świetlną. Szczególnie lubię moment zwany przez fotografów i filmowców magic hour. Chwilę, w której słońce już zaszło, ale jest jeszcze jasno. Wszystko jest w cieniu. Zmierzch kryje detale i podkreśla formy. Obrazy wybrane do pokazu mają wszystkie tę samą atmosferę. Identyczny nastrój. Aura staje się ważniejsze niż motyw. Bryła w świetle staje się bryłą w cieniu.

(Maria Kiesner)Born in 1976, graduated with a degree in Painting, under the mentorship of Professor J. Modzelewski, from the Fine Arts Academy in Warsaw. In 2009, Maria completed her Ph.D. in Art, titled "The city before the Storm,". Between 2005 and 2007 she pursued a fellowship at the Ministry of Culture and National Heritage in Warsaw. From 2008 her professional career pivoted when she became Associate Professor at the M. Grzegorzewska College of Artistic Education in Warsaw, where she teaches painting and the methodology of teaching art, to this day. Most recently, in 2017, by the decision of the High Council of the Academy of Fine Arts in Warsaw, she obtained her Postdoctoral title.

I paint architecture and urban landscapes. I show my objects in a realistic and ascetic manner, without staffage. I am interested in factories, railway stations, schools, culture centres and forgotten relics of socialist modernism and modernism.

The paintings presented at the "Lighthouse" exhibition are fragments of various series. They could be called jigsaw puzzles that have fallen out of many puzzles. The splinters of the various series create a surprising correlation. A new, intriguing set of works is created. We forget about the theme of the house and stop thinking about the author of the project, or more broadly about the specific aesthetics of the architectural style.

We have a chance to see the metathoughts that accompany me often when I paint. I always try to convey a specific atmosphere, time of day or light situation. I especially like the moment that photographers and filmmakers call magic hour. The moment when the sun has set but it is still bright. Everything is in the shadows. Twilight hides details and emphasizes forms. The images selected for the show all have the same atmosphere. Same mood. The aura becomes more important than the motive. A block in the light becomes a block in the shade.

Maria Kiesner
Odwiedź nas na Facebook'u