Marek Sobczyk
1. Helikopter  Szybowiec
100X90 cm

KINO

Obraz kinowy opiera się na iluzji ruchu nieruchomych obrazów, liczy się iluzja. Słowo "Kino" mówi: kinetyka, ruchome obrazy, tworzące iluzję ruchu: oglądasz ruch, nie obraz (czasami obraz - pojedynczy fotos), dodatkowo montaż tworzy iluzję oglądania: widzisz tylko to i w taki sposób, jak ci zmontują; nie-uczestniczenie i przemoc w miejsce uczestniczenia i obrazu, i widza w kulturze.

Obraz malarski to obraz nieruchomy, do wielokrotnego oglądania, odczytywania, nie ma w tym iluzji. W projekcie Kino obraz malarza staje się polem przedstawiania, konfrontowania mieszczących się przedstawie-obrazów, wyobrażania, mnożenia obrazów. Nie ma pomiędzy obrazem malarza i zawartymi w nim obrazami-przedstawieniami efektu kinowego - iluzji ruchu i iluzji oglądania. Mimo, że obraz i mieszczące się w nim obrazy są uruchamiane w oczach -w mózgach- w słowach: obrazy przeglądane, obrazy dodawane "pomiędzy", wertowane, tasowane, pozostają nieruchome. Słowo "Kino": nie-kinetyka, nie-iluzja, jest marzeniem malarza o uczestniczeniu i obrazu, i widza w kulturze.

2
Raster
150X75 cm

3
Kaczki na poziomach i pionach Mondriana
150X75 cm

4
Obraz konfrontowany albo konfrontujący
[Bacon Chagall]
150X75 cm
5
Schody w Willi Sonnevelda. Kroki w Willi Sonnevelda

Postaci z obrazu Schlemmera ?Schody Bauhausu? nałożone na schody w willi Sonnefelda, byliśmy w tym sanktuarium (o ile to to słowo) Modernizmu w Rotterdamie. Trzy porządki:
- Schody idące w dół.
- Postaci idące (pierwotnie na obrazie Schlemmera w górę ? zawsze w górę?).
- Prawa postać jakby zawraca, będzie szła pod górę.
Czy dałoby się w naturze spreparować widok z takiej perspektywy?; może stąd podwójne opisanie na górze obrazu, rozkładające sytuację wchodzenia scodzenie, schodów, stopni na części.

150X75 cm

6
Największe Największe chrześcijańskie chrześcijańskie osiągnięcie                         osiągnięcie tej tej ery ery [Arka]
150X75 cm

7
Ateizm Targowa 15 [Drzewo rosnące jak potwór z Manghi]. Mieszkałem wiele lat.
100x80 cm

8
Domek dla lalek [Please do not sit here]
80x60 cm

9
Twarz tej kobiety zawiera (wciela) wiele kolonialnych stereotypów jsugerujących,

 że może istnieć kobieca kolonia z Marsa / na Marsie [Geografia twarzy - Natalia LL]
90x100 cm

10
Umarła klasa [Pochylić albo uklęknąć]
80x60 cm

11
Procent Kobiet na Uniwersytecie Warszawskim
150x75 cm

12
Męczeństwo Joanny D'Arc [Carl Theodor Dreyer]; Analityk znęcania się [Seiu Ito]
100x80 cm

13

Dom łapa pod wodospadem
[King Kong]

To King Kong, ogromna małpa podobna do człowieka (kreacja co się zowie).
Oddajemy jemu cześć, w burzy, w wietrze, pośród piorunów i błyskawic, w czasie gdy on oddaje część uwagi dla Jessiki (Lange), już nie pamiętamy, gdy ją złapał czy ją złapał wpadającą w wody wodospadu, albo może to było inaczej?

Łapa staje się domem, a dom staje się łapą. Ale gdzie rozwlekłość istnieje też potrzeba telegraficznego skrótu: w tym przedstawieniu to kolor żółty przyspiesza ujednoznacznia, upraszcza, informuje, ostrzega.

63x54 cm

14
Welcome to the Miss America Cattle Auction; Handel kondomami [Uniemożliwienie - puste półki]. Na pewno nie uczestniczyliśmy w tego typu a(u)kcjach, dzielenie kobiety, rozbiór tuszy, części ciała jakoś skojarzone z mięsem. Nie, to nie my.
Oczywiście te nasze górne półki są tylko na pozór puste, mówią ocet , ale też kondomy, ostatecznie półki są pełne, jedynie nie ma na nich mięsa kobiet, a nawet jego socjalnego odzwierciedlenia, zupy regeneracyjnej, rękawiczek dla parobka, wody w upał.
O co wreszcie walczyła Solidarność, poza mszą przy stoczniowej bramie?
100x90 cm

15
Steki pod płotem [Steki hodowane z komórek mięśni (konkretnej) krowy w Leuven]
150x75 cm

16
Drzewo wiadomości dobrego i złego
[Cindy Sherman]
60x80 cm

17
Ya tienen asiento [Goya Picasso]
60x80 cm

18
Josephine Baker Katarzyna Kobro na tle kurtyn

75x150 cm
Odwiedź nas na Facebook'u