Olga Pawłowska


Kino letnie 130x150 cm


Przystań Kuźnica 135x155 cm

Olga Pawłowska
Znów ktoś chodził wokół naszego domu
Again someone walked around our house

Wystawa prezentuje prace Olgi Pawłowskiej będące w dużej mierze kontynuacją cyklu z ostatnich trzech lat. Impulsem do powstania obrazów stał się film Feliksa Falka "W środku lata" z 1975 roku.  Reżyser skupia uwagę widza na głównej bohaterce dramatu, trafnie obrazując narastające w niej poczucie osaczenia. Prócz charakterystycznej dla filmu nastrojowości, równie inspirujący okazał się dla artystki motyw domu. Malując portrety poszczególnych budynków podaje w wątpliwość symbolikę domu jako bezpiecznego miejsca schronienia.

The exhibition presents works by Olga Pawłowska, which are largely a continuation of the cycle from the last three years. The impulse for the creation of paintings was Feliks Falk's film "In the middle of summer" from 1975. The director focuses the viewer's attention on the main heroine of the drama, aptly depicting the growing sense of encirclement. In addition to the characteristic mood of the film, the motif of the house turned out to be equally inspiring for the artist. When painting portraits of individual buildings, she questions the symbolism of the house as a safe place of refuge.

Warsaw by Art 21-23.09.2018

https://www.warsawbyart.com/pl 
https://www.warsawbyart.com/en
   https://www.facebook.com/events/241623966495255

Fontanna
120x80 cm
Wśród nocnej ciszy
130x160 cm

Tak tu cicho
100x150 cm

Bez tytułu
70x70 cm

Pokoje do wynajęcia
13x18 cm

Pożar
90x120 cm

Bez tytułu
29x36 cm

Śnieg
20x14 cm

Okno 
40x40 cm

Bez tytułu 
10x15 cm

Dobranoc Luboniu
90x120 cm

Bez tytułu
45x45 cm

Peron
70x70 cm
Odwiedź nas na Facebook'u